ดาวเกตุ http://aoodpalmistry.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-06-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-06-2010&group=15&gblog=1 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวง ไพ่ทาโรต์ ทางโทรศัพท์ เจาะลึกทุกคำถาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-06-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-06-2010&group=15&gblog=1 Tue, 15 Jun 2010 9:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=21-09-2009&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=21-09-2009&group=13&gblog=4 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพเด็กๆ ขาวดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=21-09-2009&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=21-09-2009&group=13&gblog=4 Mon, 21 Sep 2009 23:33:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=16-09-2009&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=16-09-2009&group=13&gblog=3 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลายสะพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=16-09-2009&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=16-09-2009&group=13&gblog=3 Wed, 16 Sep 2009 22:07:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-09-2009&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-09-2009&group=13&gblog=2 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[มโหรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-09-2009&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-09-2009&group=13&gblog=2 Tue, 15 Sep 2009 21:58:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=14-09-2009&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=14-09-2009&group=13&gblog=1 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงสีทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=14-09-2009&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=14-09-2009&group=13&gblog=1 Mon, 14 Sep 2009 18:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=5 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[The Eagles-Hotel California]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=5 Sat, 12 Sep 2009 10:09:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=4 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนเพ็ญ... อ. ธนิสร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=4 Sat, 12 Sep 2009 8:21:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=3 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ริมฝั่งน้ำเนรัญชลา...จำรัส เศวตาภรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=12-09-2009&group=12&gblog=3 Sat, 12 Sep 2009 12:34:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=11-09-2009&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=11-09-2009&group=12&gblog=1 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[MV Gu Zheng Melody]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=11-09-2009&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=11-09-2009&group=12&gblog=1 Fri, 11 Sep 2009 11:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=03-10-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=03-10-2009&group=1&gblog=15 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูลายมือเส้นอาทิตย์ เส้นแห่งความสำเร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=03-10-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=03-10-2009&group=1&gblog=15 Sat, 03 Oct 2009 20:14:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=24-09-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=24-09-2009&group=1&gblog=14 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดลับการดูลายมือหญิง อย่างง่ายๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=24-09-2009&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=24-09-2009&group=1&gblog=14 Thu, 24 Sep 2009 21:39:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-09-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-09-2009&group=1&gblog=13 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนดูลายมือ เส้นวาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-09-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=15-09-2009&group=1&gblog=13 Tue, 15 Sep 2009 21:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=08-09-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=08-09-2009&group=1&gblog=12 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนดูลายมือ เส้นหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=08-09-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=08-09-2009&group=1&gblog=12 Tue, 08 Sep 2009 22:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=04-09-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=04-09-2009&group=1&gblog=11 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูลายมือ เส้นสมองหรือเส้นความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=04-09-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=04-09-2009&group=1&gblog=11 Fri, 04 Sep 2009 22:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-08-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-08-2009&group=1&gblog=10 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูลายมือจากเส้นชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-08-2009&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-08-2009&group=1&gblog=10 Sat, 29 Aug 2009 22:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=13-08-2009&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=13-08-2009&group=9&gblog=2 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวะร่างกายไม่สมดุลแบบเย็นเกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=13-08-2009&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=13-08-2009&group=9&gblog=2 Thu, 13 Aug 2009 23:01:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=10-08-2009&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=10-08-2009&group=9&gblog=1 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวะร่างกายไม่สมดุลแบบร้อนเกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=10-08-2009&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=10-08-2009&group=9&gblog=1 Mon, 10 Aug 2009 23:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=28-08-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=28-08-2009&group=7&gblog=5 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูลักษณะบุคคลจากการหัวเราะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=28-08-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=28-08-2009&group=7&gblog=5 Fri, 28 Aug 2009 22:57:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=19-08-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=19-08-2009&group=7&gblog=3 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำเสียง...แสดงถึงวาสนาและจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=19-08-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=19-08-2009&group=7&gblog=3 Wed, 19 Aug 2009 22:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=08-08-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=08-08-2009&group=7&gblog=2 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการคัดมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=08-08-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=08-08-2009&group=7&gblog=2 Sat, 08 Aug 2009 22:56:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=7&gblog=1 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงตา...หน้าต่างของหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=7&gblog=1 Wed, 29 Jul 2009 22:56:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=30-08-2009&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=30-08-2009&group=6&gblog=5 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[คลายทุกข์ได้ด้วย...สันโดษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=30-08-2009&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=30-08-2009&group=6&gblog=5 Sun, 30 Aug 2009 23:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=28-08-2009&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=28-08-2009&group=6&gblog=4 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[บทความดีๆ เรื่องแผนสลายความท้อจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=28-08-2009&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=28-08-2009&group=6&gblog=4 Fri, 28 Aug 2009 22:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=14-08-2009&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=14-08-2009&group=6&gblog=3 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[อิสระจากความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=14-08-2009&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=14-08-2009&group=6&gblog=3 Fri, 14 Aug 2009 22:59:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=05-08-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=05-08-2009&group=6&gblog=2 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสงบเกิดจากภายใน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=05-08-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=05-08-2009&group=6&gblog=2 Wed, 05 Aug 2009 22:58:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=6&gblog=1 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[อัตตา...ความคิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=6&gblog=1 Wed, 29 Jul 2009 22:27:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=25-08-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=25-08-2009&group=1&gblog=9 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย การดูลายมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=25-08-2009&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=25-08-2009&group=1&gblog=9 Tue, 25 Aug 2009 22:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=22-08-2009&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=22-08-2009&group=1&gblog=7 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูลายมือ...ลักษณะของเนื้อฝ่ามือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=22-08-2009&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=22-08-2009&group=1&gblog=7 Sat, 22 Aug 2009 22:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=16-08-2009&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=16-08-2009&group=1&gblog=6 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[เนิน...รากฐานบนฝ่ามือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=16-08-2009&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=16-08-2009&group=1&gblog=6 Sun, 16 Aug 2009 22:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=09-08-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=09-08-2009&group=1&gblog=5 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูลายมือ...นิ้วหัวแม่มือ นิ้วแห่งจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=09-08-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=09-08-2009&group=1&gblog=5 Sun, 09 Aug 2009 22:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=02-08-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=02-08-2009&group=1&gblog=4 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูลายมือ...นิ้วมือ บอกอะไรเราได้บ้าง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=02-08-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=02-08-2009&group=1&gblog=4 Sun, 02 Aug 2009 22:51:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=31-07-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=31-07-2009&group=1&gblog=3 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูลายมือ...รูปมือบอกนิสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=31-07-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=31-07-2009&group=1&gblog=3 Fri, 31 Jul 2009 22:51:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=1&gblog=2 http://aoodpalmistry.bloggang.com/rss <![CDATA[หัตถศาสตร์ เรียนรู้การดูลายมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=aoodpalmistry&month=29-07-2009&group=1&gblog=2 Wed, 29 Jul 2009 22:06:43 +0700